Cửa Lò biểu dương 21 trưởng Ban công tác mặt trận giỏi giai đoạn 2015 – 2017

Đăng ngày 12/10/2017

Chiều 12/10, UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị biểu dương trưởng Ban công tác mặt trận giỏi giai đoạn 2015 – 2017. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên – Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ Tỉnh, Doãn Tiến Dũng phó bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cùng dự.

mt

Thị xã Cửa Lò hiện có 7 phường với 71 khu dân cư, trong đó 11 khối giáo. Trong 3 năm qua, Ban công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn thị xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của UBMTTQ cơ sở.

mt2

mt4

Ban công tác mặt trận các khu dân cư ở Cửa Lò còn thu thập, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận, ý kiến của cử tri và nhân dân và phối hợp thực hiện các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư; Động viên, hướng dẫn nhân dân giám sát hoạt động của chính quyền cấp phường, đại biểu dân cử, cán bộ đảng viên sống trên địa bàn khu dân cư; Tích cực phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia hòa giải ở cộng đồng nhân dân và xây dựng các quy ước, hương ước của khu dân cư.

mt3

mt5

Đồng thời vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Riêng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh” đã thu hút đông đảo người dân tham gia và ủng hộ hơn 35 tỷ đồng, đóng góp hơn 7800 ngày công, hiến trên 1000 m2 đất, làm 294 công trình phúc lợi trên địa bàn.  Đặc biệt, Ban công tác mặt trận các khu dân cư đã  phát huy được tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và góp phần nâng cao đời sống cho người dân thị xã. Hiện tại Cửa Lò chí có 4,26% hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 62 triệu đồng/người/năm.

mt6

mt9

Ngoài thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, dịp này UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò còn biểu dương 21 trưởng ban công tác mặt trận giỏi giai đoạn 2015 – 2017

                                                                              Hữu Lương – Ngọc Ánh