Cửa Lò bế giảng lớp Trung cấp  lý luận chính trị – Hành chính K10

Đăng ngày 14/04/2022

Chiều ngày 14/4, Trường chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm chính trị thị xã Cửa Lò tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính K10, khóa học 2021 – 2022. Dự lễ có thầy giáo Dương Thanh Bình – Phó hiệu trưởng  cùng đại diện các khoa, phòng Trường chính trị  tỉnh; ông Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thị ủy; Trung tâm chính trị thị xã Cửa Lò.
Qua 2 năm học tập, 63 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phường, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã Cửa Lò được trang bị các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức nghiệp vụ về quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể. Qua đó, giúp các học viên nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn hành chính để vận dụng vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Kết thúc khóa học, 100% học viên đều được cấp Bằng tốt nghiệp, trong đó, có 14 học viên đạt loại giỏi, còn lại đạt loại khá, không có học viên trung bình; Trường Chính trị tỉnh cũng đã khen thưởng cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
                   Hữu Lương – Ngọc Ánh