Cửa Lò ban hành kế hoạch về phát triển thương mại khu vực biên giới biển

Đăng ngày 22/01/2016

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò giao phòng kinh tế phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan xây dựng chính sách phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ tại các phường giáp biển. Đề xuất tham mưu các giải pháp để quản lý tốt các hoạt động thương mại trên địa bàn, góp phần vào quá trình phát triển xã hội và đảm bảo ANQP.

Đồn biên phòng cửa khấu Cảng Cửa Lò-Bến Thủy được UBND thị xã giao nhiệm vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khu vực biển quản lý nhằm phát hiện và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm và vi phạm quy chế khu vực biên giới biển, góp phần đảm bảo sự bình yên, ổn định tại khu vực biên giới biển

Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò cũng giao cho các phường, Đài truyền thanh-truyền hình tăng cường công tác tuyên truyền Nghị định 71 ngày 1/12/2015 của Chỉnh phủ về phát triển và quản lý chợ; Quyết định 56 ngày 4/8/2010 củaUBND Tỉnh về  chính sách hỗ trợ đầu tư, xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn

Riêng đội quản lý thị trường số 2, UBND thị xã yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan chức năng của Thị xã để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các phường giáp biển , kịp thời đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm khu vưvj biên giới biển…

 

 

                                                                   Khắc Giang