Cửa Lò: 250 học viên được tập huấn công tác quản lý đất đai

Đăng ngày 09/10/2018

Sáng ngày 9/10/2018, Thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc lớp tập huấn các văn bản mới của UBND Tỉnh Nghệ An về công tác quản lý đất đai. Dự khai mạc lớp tập huấn có đ/c Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò.

dat

Tham gia lớp học có 250 học viên là thành viên các phòng ban liên quan, Bí thư, chủ tịch, cán bộ địa chính, bí thư, khối trưởng của 7 phường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò.

dat1

dat2

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được ông Trương Xuân Liễu, cán bộ Sở TNMT Tỉnh Nghệ An hướng dẫn các nội dung của Quyết định số 16/2018/ QĐ – UBND ngày 3/4/2018 của UBND Tỉnh quy định về công tác cấp GCN QSD đất; Quyết định số 39/2018/QĐ – UBND ngày 10/9/2018 của UBND Tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở; Quyết định số 37/2018/QĐ – UBND ngày 5/9/2018 của UBND Tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về giao đất ở không qua đấu giá.

dat3

dat4

Đây là những nội dung quan trọng, nhằm giúp các học viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, qua đó giúp các học viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị trong thời gian tới./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh