Cửa Lò: 100 học viên tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020

Đăng ngày 25/09/2020

Sáng ngày 25/9, UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc lớp tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020. Tham dự khai mạc lớp tập huấn có đ/c Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã Cửa Cửa Lò, lãnh đạo các phòng, ban ngành Thị xã, các phường, cán bộ phụ trách chương trình OCOP, một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thị xã.

Trong thời gian 1 buổi, 100 học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được cán bộ Chi cục phát triển nông thôn Nghệ An truyền đạt các vấn đề về mục tiêu, nội dung cơ bản và hệ thống tổ chức của chương trình OCOP; lợi ích của chủ thể khi tham gia chương trình; Quy định về trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Hướng dẫn phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm mới, sản phẩm đã có tham gia chương trình OCOP…

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, địa phương trong triển khai Chương trình OCOP, tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm tại địa phương. Riêng Thị xã Cửa Lò, trong năm 2020 sẽ phấn đấu xây dựng được 2 đến 3 sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 sao./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật