Cửa Lò: 100 cán bộ đoàn tham gia lớp tập huấn kỹ năng hoạt động thanh niên

Đăng ngày 24/09/2018

Sáng 24/9/2018, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Ban Quản lý dự án RALG – Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng hoạt động thanh niên, xây dựng chính quyền cơ sở, đánh giá, phản hồi và thu thập thông tin cho cán bộ Đoàn cơ sở Thị xã Cửa Lò năm 2018.

th

th1

th2

 Tham dự khai mạc có các đ/c Chu Đức Thái-  Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Tỉnh; Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, đại diện các ban xây dựng Đảng Thị ủy và 100 học viên là Bí thư, phó bí thư, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn các phường, bí thư các chi đoàn khối địa bàn dân cư.

th3

th4

th5

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được nắm bắt các nội dung, chuyên đề: Về tình hình kinh tế – xã hội và định hướng phát triển kinh tế địa phương, Những vấn đề về cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cá bộ công chức phục vụ nhân dân; Quản trị địa phương và vai trò của tổ chức thanh niên. Đặc biệt là được hướng dẫn các kỹ năng: về xây dựng và tổ chức các hoạt động cộng đồng dân cư; Kỹ năng làm việc nhóm – lãnh đạo nhóm; Trò chơi Team…

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên nắm bắt thông tin, chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, để từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của cán bộ đoàn cơ sở trên địa bàn./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh