Cử tri phường Nghi Tân, Nghi Thủy nô nức tham gia bầu cử

Đăng ngày 23/05/2021

Sáng ngày 23/5, tại các điểm bầu cử thuộc phường Nghi Tân và Nghi Thủy, cử tri 2 phường đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại khu vực bỏ phiếu số 7 thuộc phường Nghi Tân, người dân đã đến để thực hiện bỏ phiếu, lựa chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại đơn vị này có tới 70% cử tri thuộc đồng bào công giáo tham gia bầu cử.

Cử tri tại các đơn vị bầu cử thuộc phường Nghi Thủy cũng đến từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, có trên 5600 cử tri tham gia bỏ phiếu trên toàn địa bàn phường với kỳ vọng những người được bầu chọn tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ để xây dựng pháp luật, những chính sách phát triển kinh tế xã hội của phường nhà cũng như thị xã ngày càng phát triển, đáp ứng được mong mỏi và kỳ vọng của cử tri.

Tại các đơn vị bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid -19 được thực hiện nghiêm túc, cử tri đến bầu cử được hưởng dẫn các bước để bỏ phiếu bầu cử và thực hiện khai báo y tế, nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh.

 Nguyễn Hương