Cử tri Nghi Hoà: Mong muốn nhiều đối tượng lao động bị ảnh hưởng do dịch covid 19 được hỗ trợ.

Đăng ngày 24/11/2021

Sáng ngày 24/11, Đại biểu HĐND các cấp đã có cuộc tiếp xúc với cử tri phường Nghi Hòa trước kỳ họp thứ tư HĐND khóa XVIII và HĐND Thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026. Các đại biểu Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND Thị xã, Nguyễn Hồng Quang – Phó chủ tịch HĐND Thị xã, Nguyễn Quang Tiêu – Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Thị xã Cửa Lò, trưởng các phòng ban ngành Thị xã liên quan, các đại biểu HĐND phường, trưởng các đoàn thể địa phương và đông đảo cử tri đã tham dự.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe báo cáo những nội dung về Dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh khóa XVIII, HĐND thị xã VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo tình hình Phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của Thị xã năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2022, các cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến xuất phát từ tình hình thực tiễn tại cơ sở. Theo đó, đã có 7 ý kiến, 16 nội dung được cử tri đề nghị như: cần thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân cần nhanh chóng, kịp thời; Việc hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch covid chưa phù hợp, vì có rất nhiều lao động bị ảnh hưởng lại không nằm trong đối tượng của Chính phủ; Cần quan tâm đến việc trợ cấp cho Ban cán sự địa phương ít trong khi đó việc lại nhiều; Tỉnh cũng như Thị xã cần quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ kịp thời cho nhân dân xây dựng các tuyến đường bê tông khối xóm; Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân tại tuyến đường 20…

Đại diện đại biểu HĐND các cấp ông Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò đã phát biểu ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các cử tri, đồng thời giải thích những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền Thị xã, còn các vấn đề vượt thẩm quyền, Thị xã sẽ tổng hợp để trình lên cấp có thẩm quyền giải quyết cho các cử tri./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý