Cửa Lò tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống tuyên giáo

Đăng ngày 31/07/2017

Chiều 31/7, Ban thường vụ thị ủy Cửa Lò đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2017).

tg

Tại buổi tọa đàm các đồng chí làm công tác tuyên giáo thị xã đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 87 năm xây dựng và trưởng thành của ngành tuyên giáo

tg7

tg2

tg3

Trong 87 năm qua, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng có những tên gọi khác nhau, có những lần chia tách hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu mỗi gai đoạn cách mạng. Nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo vẫn luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.

tg4

tg5

tg6

Cùng với sự ra đời của Đảng bộ thị xã Cửa Lò, trong 23 năm qua đội ngũ làm công tác tuyên giáo từ  thị xã xuống cơ sở đã không ngừng nỗ lực vươn lên tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tư tưởng – văn hóa trên địa bàn. Đặc biệt cấc thế hệ làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn Thị xã luôn giữ phẩm chất cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân,gắn bó với nghề, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa thị xã Cửa Lò ngày càng phát triển hơn nữa để xứng đáng là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước.

Ngọc Ánh