Cửa Lò tổng kết họat động báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, bản tin nội bộ thị xã năm 2020

Đăng ngày 28/12/2020

Chiều ngày 28/12, Ban thường vụ thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, bản tin nội bộ thị xã năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thị ủy Cửa Lò; Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị Cửa Lò cùng đại diện các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thị xã, đảng bộ, chi bộ trực thuộc thị ủy và đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức thị xã.

Năm 2020, hoạt động báo cáo viên thị xã đã  có nhiều đổi mới, các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh.  Nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, sát thực, gắn với nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thị xã. Hoạt động các câu lạc bộ thời sự thị xã, câu lạc bộ thời sự – pháp luật của 7 phường được duy trì và hoạt động có hiệu quả.  Qua đó góp phần quan trọng trong việc chuyển tải nội dung các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Cửa Lò. Đối với hoạt động giảng viên kiêm chức, phương pháp giảng dạy có nhiều đổi mới, sáng tạo, chất lượng ngày càng được nâng cao. Chất lượng bản tin nội bộ Cửa Lò được nâng lên với kết quả mỗi tháng xuất bản 1 số, mỗi số 300 cuốn. Đặc biệt, các chi bộ đảng cơ sở đã khai thác, sử dụng có hiệu quả các thông tin trong trong thông báo nội bộ của tỉnh cũng như bản tin nội bộ thị xã. Về hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội ngày càng mạnh mẽ.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2020, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Dịp này, thị ủy Cửa Lò khen thưởng cho 6 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, bản tin nội bộ thị xã năm 2020.

Hữu Lương – Duy Quý