Cửa Lò tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự  năm 2021

Đăng ngày 10/12/2020

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị để thực hiện nghĩa vụ quân sự đảm bảo đủ nguồn giao quân năm 2021,  chiều ngày 10/12/2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Cửa Lò tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Xác định công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đồng thời, thực hiện Quyết định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự kiến giao chỉ tiêu nhập ngũ năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Cửa Lò xây dựng kế hoạch hướng dẫn, giao chỉ tiêu khám tuyển cho các phường và cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

140 thanh niên tham gia khám tuyển đợt này được khám về thể lực như: đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực và một số bệnh lý khác. Qua đó,  Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Cửa Lò sẽ tuyển chọn 40 công dân nhập ngũ, trong đó dự kiến nghĩa vụ quân sự 35 người, 5 nghĩa vụ công an.

Nét mới năm nay là tổ chức khám tập trung tại Ban chỉ huy quân sự thị xã nên các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo; Quy trình khám tuyển chặt chẽ, đúng quy định và đội ngũ y tế, quân sự, công an làm nhiệm vụ khám tuyển riêng biệt đảm bảo khách quan, công bằng.

Sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Cửa Lò sẽ tiến hành các bước tiếp theo để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tuyển quân năm 2020.

                                                               Hữu Lương – Ngọc Ánh