Cửa Lò tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Đăng ngày 16/03/2021

Chiều 16/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên Ban thường vụ – Trưởng Ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMT TQ thị xã, Ban thường trực UBMT TQ Việt Nam thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã , nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng đại diện thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, UB bầu cử thị xã, Ban tổ chức Thị ủy, các tổ chức thành viên UBMT TQ thị xã tham dự.

Thực hiện thông báo số 11 ngày 08/02/2021 của thường trực HĐND thị xã về điều chỉnh dự kiến số lượng người, cơ cấu thành phần của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông báo số 29 ngày 25/02/2021 của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò, đến nay các cơ quan đơn vị, tổ chức đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử với tổng số 71 người. Thành phần, cơ cấu đúng định hướng số lượng và chất lượng người được giới thiệu đảm bảo. Trong đó, trình độ chuyên môn và ngoại ngữ của người được giới thiệu cao hơn nhiệm kỳ trước. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng đã tổ chức hội nghị giới thiệu và gửi biên bản, danh sách theo đúng mẫu quy định, đúng thời gian với nội dung đảm bảo.

Tại hội nghị, sau khi thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với việc hiệp thương giảm bớt số người được giới thiệu ứng cử để lập danh sách sơ bộ giới thiệu 56 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó cơ cấu nữ chiếm tỷ lệ 46,42%; người trẻ tuổi 37,5% ,người ngoài đảng 10,7% và tôn giáo chiếm 3,57%. Sau hội nghị này, Ban thường trực UBMT TQ Việt Nam thị xã Cửa Lò tập trung triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh