Cửa Lò tăng cường công tác PCCC tại các điểm bầu cử

Đăng ngày 18/05/2021

Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2 Nghệ An phối hợp với công an thị xã Cửa Lò đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn đô thị du lịch biển.

Ngay sau khi có kế hoạch số 161, ngày 6/5/2021 của Công an tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy phục vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2 Nghệ An  đã phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Đồng thời, phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò hướng dẫn UBND các phường xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ, trang bị bình bột chữa cháy, huy động lực lượng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau khi diễn ra bầu cử.

Nhờ đó đến nay, 40 điểm bầu cử trên địa bàn thị xã đều thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy. Đoàn kiểm tra cũng đã phổ biến công tác phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn thêm cách sử dụng các thiết bị chữa cháy cho lực lượng chữa cháy tại các điểm bỏ phiếu. Mục đích giúp lực lượng chữa cháy cơ sở  nắm rõ nghiệp vụ để xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy cho các điểm bỏ phiếu để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân tộc.

       Hữu Lương – Ngọc Ánh