Cửa Lò tăng cường công tác PCCC tại các điểm bầu cử

Đăng ngày 19/05/2021