Cửa Lò tập trung chuẩn bị cho lễ giao – nhận quân năm 2021

Đăng ngày 22/02/2021

Để tổ chức tốt lễ giao – nhận quân năm 2021 theo quyết định số 304/QĐ-UBND  ngày 17/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò đã và đang tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể.

UBND thị xã phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự cho người dân. Lựa chọn địa điểm và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức lễ giao nhận quân theo hướng trang trọng, an toàn, tiết kiệm, nhanh gọn và đoàn kết. Công tác phòng chống dịch Covid 19 được thị xã đặc biệt quan tâm. UBND thị xã cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương quản lý, nắm chắc số thanh niên nhập ngũ và tổ chức gặp mặt, tặng quà, chuẩn bị tốt công tác đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tiễn tân binh lên đường . (Ảnh tư liệu)

Lễ giao – nhận quân năm 2021 của thị xã Cửa Lò sẽ được tổ chức vào sáng ngày 28/2 tức ngày 17/1 năm Tân Sửu tại Nhà văn hóa phường Nghi Hương.

 Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ngành, đơn vị, địa phương và phát huy truyền thống của quê hương tin tưởng Cửa Lò sẽ tổ chức tốt lễ giao – nhận quân năm 2021./.

                                                                                            Hữu Lương