Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội

Đăng ngày 22/09/2020

Sáng 22/9, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ của Chủ tịch UBND cấp phường và các tổ chức Hội đoàn thể cấp thị. Đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó giám đốc cùng đại diện một số phòng nghiệp vụ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tham dự.

 Trong thời gian 1 buổi, các học viên là chủ tịch UBND 7 phường và các tổ chức Hội đoàn thể cấp thị xã trên địa bàn Cửa Lò được nghe lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giới thiệu tổng quan về Ngân hàng chính sách xã hội; Đồng thời nêu rõ vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã phường trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cũng như thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội đoàn thể cấp huyện, thị xã.  Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp học viên nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như vai trò, trách nhiệm của mình để triển khai thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội đạt hiệu quả hơn. Đồng thời, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Hữu Lương – Ngọc Ánh