Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ cho 140 điều tra viên dân số và nhà ở năm 2019

Đăng ngày 22/11/2018

Sáng ngày 22/11, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho 140 học viên là thành viên BCĐ và các điều tra viên đóng trên toàn địa bàn thị xã.

ds

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong 3 cuộc điều tra được quy định trong Luật thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9.

ds1

ds3

ds5

Tổng điều tra năm 2019 sẽ được tổ chức từ 0 giờ ngày 1/4/2019. Đây là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tất cả các công đoạn từ khi chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, điều tra và nghiệm thu, xử lý số liệu đến công bố kết quả. Trong đó, công tác lập bảng kê hộ là hoạt động thu thập thông tin ban đầu từ các hộ dân cư, cần đặc biệt quan tâm để nâng cao chất lượng thông tin.

Chính vì thế, tại buổi tập huấn này, các học viên đã được tiếp thu một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý Tổng điều tra – Căn cứ pháp lý; Hướng dẫn lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù; Hướng dẫn cập nhật bảng kê hộ; Hướng dẫn kiểm tra, nghiệm thu bảng kê hộ và xử lý bảng kê hộ…

Đàm Hiền – Duy Quý