Cửa Lò tập huấn kiến thức về VSATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản.

Đăng ngày 10/10/2018

Sáng ngày 10/10, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nghệ An phối hợp với phòng kinh tế và Hội LHPN thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn kiến thức về vệ sinh ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản.

pn5

Trong thời gian 1 buổi, 40 học viên là các hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản và thủy sản trên địa bàn thị xã đã được cán bộ Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nghệ An truyền đạt một số nội dung liên quan đến Luật VSATTP; Nghị định số 15 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, đây là Nghị định quy định một số điểm mới trong công tác quản lý về chất lượng, ATTP nông sản và thủy sản.

pn3

pn6

Thông qua buổi tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức cho những người tham gia trực tiếp vào sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thủy sản trên địa bàn thị xã để từ đó áp dụng vào thực tế, giúp kiểm soát tốt hơn về chất lượng, ATTP trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh