Cửa Lò tập huấn an toàn thực phẩm năm 2020

Đăng ngày 26/06/2020

Chiều 26/6, UBND thị xã Cửa Lò cũng đã tổ chức lớp tập huấn an toàn thực phẩm năm 2020. Các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thị xã và các phường, chủ các cơ sở và nhân viên trực tiếp tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã; người quản lý và nhân viên phục vụ ăn uống tại bếp ăn thể các trường học, nhà máy, khu công nghiệp tham dự.

Các học viên được lãnh đạo phòng y tế thị xã và Trung tâm y tế Cửa Lò quán triệt các Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ y tế; Quyết định số 45 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1329, ngày 29/11/2019 của Sở y tế Nghệ An về việc ban hành Bộ tiêu chí “Mô hình tuyến phố, tuyến đường có kiểm soát an toàn thực phẩm” trên địa bàn Nghệ An và Kế hoạch triển khai xây dựng tuyến phố, tuyến đường đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

                                                                              Hữu Lương – Ngọc Ánh