Cửa Lò sinh hoạt chuyên đề nông dân với chính sách bảo hiểm

Đăng ngày 17/03/2021

Sáng 17/3/2021, Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò phối hợp với Hội nông dân phường Nghi Hương tổ chức  buổi sinh hoạt chuyên đề “Nông dân với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình”. Các đồng chí: Nguyễn Đức Anh – Phó chủ tịch Hội nông dân thị xã; Hoàng Anh Điều – Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Cửa Lò và đông đảo cán bộ, hội viên nông dân phường Nghi Hương tham dự.

Chính sách Bảo hiểm xã hội là chính sách xã hội quan trọng, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội. Do đó, Hội Nông dân các cấp ở thị xã Cửa Lò trong thời gian quan đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia. Mục đích nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Tại buổi sinh hoạt, đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội Cửa Lò và Hội nông dân thị xã đã nêu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời, giải đáp những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình  và trao sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số thành viên tham gia.

                                                                                    Hữu Lương – Ngọc Ánh