Cửa Lò phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước

Đăng ngày 22/07/2020

Thị xã Cửa Lò hiện có bờ biển dài và nhiều ao, hồ, sông, cảng biển nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước. Một trong những nguyên nhân gây tử vong do đuối nước đó là người dân, nhất là trẻ em không biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.

Nhận thức rõ điều này và nhất là sau khi có Kế hoạch số 158/KH.UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020, UBND thị xã đã giao cho các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong đó công tác tuyên truyền toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước được đặt lên hàng đầu. Trước mắt là triển khai tổ chức tốt lễ phát động toàn thị xã và tất cả các loại hình bể bơi hiện có trên địa bàn tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trong dịp hè năm 2020 và các năm tiếp theo. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên cơ sở để triển khai chương trình đạt kết quả cao. Thị xã cũng chỉ đạo các phường, trường học xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm phối hợp tổ chức dạy bơi, phổ biến, tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi và tổ chức dạy bơi, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ đuối nước thương tâm xảy ra vừa góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn thị xã du lịch biển Cửa Lò.

                                                                               Hữu Lương