Cửa Lò nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội (phát sóng NTV ngày 28/09/2020)

Đăng ngày 28/09/2020

Thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội Cửa Lò đã triển khai một cách kịp thời, đầy đủ và bài bản tín dụng chính sách xã hội  góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng đô thị văn minh, giải quyết việc làm, ổn định chính trị, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.