Cửa Lò khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm số 1 năm 2021

Đăng ngày 09/03/2021

Sáng 9/3/2021, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò đã khai mạc lớp huấn luyện dân quân năm thứ nhất cho các phường  Nghi Thu, Thu Thủy, Nghi Thủy và Nghi Tân thuộc cụm số 1. Trung tá Trần Văn Thảo – Chính trị viên cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã và lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường trong cụm số 1 tham dự.

Trong thời gian 15 ngày, các chiến sỹ dân quân năm thứ nhất được học tập các nội dung cơ bản như: Luật dân quân tự vệ 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; giữ vững biên giới quốc gia; các quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới cũng như tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Đồng thời, các chiến sỹ dân quân được huấn luyện điều lệnh đội ngũ; các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn..

Tại buổi lễ, Trung đội tham gia huấn luyện đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, trung tá Trần Văn Thảo – Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thị xã nêu rõ tầm quan trọng của công tác huấn luyện, đồng thời giao nhiệm vụ cho các thành viên liên quan và yêu cầu các chiến sỹ dân quân năm thứ nhất tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

                                                                   Hữu Lương – Ngọc Ánh