Cửa Lò khai mạc huấn luyện dân quân biển năm 2020

Đăng ngày 03/07/2020

Sáng ngày 3/7,  Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò đã khai mạc lớp huấn luyện dân quân biển năm 2020. Thượng tá Bùi Đình Đương – Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã, lãnh đạo phường Nghi Thủy cùng các chiến sỹ Trung đội dân quân biển Cửa Lò tham dự.

Trong thời gian từ ngày 03/7 đến 14/7/2020, các chiến sỹ Trung đội dân quân biển thị xã được giáo dục chính trị và nghiên cứu, học tập một số nội dung cơ bản của Pháp luật về: Nghĩa vụ quân sự; dân quân tự vệ; Giáo dục Quốc phòng An ninh; Dự bị động viên dân quân tự vệ; động viên quốc phòng; biên giới quốc gia; an ninh quốc gia; phòng thủ dân sự. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố Quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Một số chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tình hình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và nhiệm vụ tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai. Đồng thời, thực hành quan sát mục tiêu, thông báo, báo cáo tàu thuyền, tập bắn mục tiêu cũng như công tác tuần tra, chiến đấu phòng thủ trên biển… Qua đó góp phần xây dựng lực lượng dân quân biển thị xã Cửa Lò vững mạnh về mọi mặt, vừa đáp ứng các nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay.

Tại buổi khai mạc, Thượng tá Bùi Đình Đương – Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã đã quán triệt một số nội dung về công tác quân sự – quốc phòng của thị xã hiện nay và giao nhiệm vụ cho các lực lượng liên quan thực hiện tốt đợt huấn luyện. Dịp này, Trung đội dân quân biển thị xã cũng đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc công tác huấn luyện năm 2020.

        Hữu Lương – Ngọc Ánh