Cửa Lò khai giảng lớp trung cấp chính trị – Hành chính K10

Đăng ngày 15/03/2021

Sáng 15/3, Trường chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Thị ủy Cửa Lò và Trung tâm chính trị thị xã khai giảng lớp trung cấp chính trị – hành chính K10 , 2021 – 2022. Dự lễ có Thạc sỹ Phan Tiến Dũng – Phó hiệu trưởng và đại diện các khoa, phòng trường chính trị tỉnh; Đ.c Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Thị Dung – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức thị ủy; Lãnh đạo Ban tuyên giáo Thị ủy và Trung tâm chính trị Cửa Lò.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính K10, khóa 2021 – 2022 có 65 học viên là đảng viên đang sinh hoạt, công tác tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc thị ủy Cửa Lò.

Trong quá trình học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý  của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; tình hình, nhiệm vụ của địa phương.  Qua đó, giúp học viên hình thành thế giới quan, nắm bắt phương pháp luận khoa học và cách mạng cũng như tiếp thu trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương giao.

Hữu Lương – Ngọc Ánh