Cửa Lò kết quả thực hiện Nghị quyết 09 của Ban chấp hành Đảng bộ giai đoạn 2015 – 2017.

Đăng ngày 10/11/2017

Chiều ngày 9/11, UBND Cửa Lò tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 09/ NQ – ThU ngày 21/4/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về phát huy nội lực giai đoạn 2015 – 2017, kế hoạch huy động nội lực giai đoạn 2018 – 2020.

09

Giai đoạn 2015 – 2017 là giai đoạn thị xã Cửa Lò đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 09 về phát huy nội lực xây dựng và phát triển hạ tầng; Trong giai đoạn này, nhiều cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn đã có đóng lớn để xây dựng các công trình phúc lợi, đưa bộ mặt thị xã ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Trong 2 năm triển khai, toàn thị xã đã triển khai xây dựng hơn 500 công trình, tăng hơn 160 công trình so với kế hoạch đề ra. Với tổng mức đầu tư hơn 72 tỷ đồng, trong đó, huy động nội lực đạt 40 tỷ.

091

Mặc dầu đạt 91,6% so với kế hoạch, nhưng qua 2 năm triển khai, phong trào cũng đã bộc lộ những tồn tại nhất định, trong đó, nguyên nhân  khách quan là do tác động của sự cố biển miền trung, mưa lũ… đã ảnh hưởng đến nền kinh tế, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

093

Trong 2 năm tiếp theo, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung mà Nghị quyết 09 đề ra. Phấn đấu sẽ huy động hơn 31 tỷ đồng từ sức dân để xây dựng 352 công trình góp phần xây dựng Cửa Lò trở thành thành phố du lịch văn minh, có cơ sở hạ tầng hiện đại./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh