Cửa Lò hướng dẫn triển khai mô hình giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ đông người

Đăng ngày 26/06/2020

 Sáng 26/6, thị xã Cửa Lò đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn triển khai mô hình giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người tổ chức tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. Đại diện Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh, UBND thị xã, Ban tuyên giáo Thị ủy, các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thị xã và các phường , Trung tâm y tế Cửa Lò, cán bộ phụ trách  chương trình an toàn thực phẩm trạm y tế, khối trưởng, trưởng Ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, cán bộ y tế các khối tham dự.

Các đại biểu được bác sỹ Phạm Ngọc Quy- Chi cục trưởng an toàn thực phẩm tỉnh quán triệt nội dung, ý nghĩa của mô hình giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người tổ chức tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. Trong đó, nêu rõ các điều kiện đảm bảo cũng như việc triển khai và giám sát  an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người tổ chức tại cộng đồng; cách lựa chọn thực phẩm an toàn và hướng dẫn cán bộ y tế cơ sở sử dụng một số test nhanh kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ hoạt động giám sát.

 Việc triển khai Mô hình giám sát an toàn thực phẩm tại các “Bữa cỗ tập trung đông người tổ chức tại cộng đồng”  sẽ được giám sát, kiểm soát các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp phòng ngừa các vụ ngộ độc và số ca ngộ độc thực phẩm  trên địa bàn thị xã Cửa Lò nói riêng, toàn tỉnh nói chung./.

                                                          Hữu Lương – Ngọc Ánh