Cửa Lò đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án “Khai thác và chế biến hải sản gắn với các sản phẩm của làng nghề giai đoạn 2016 – 2020”.

Đăng ngày 06/11/2018

Chiều ngày 5/11, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức đánh giá hiệu quả sau 2 năm thực hiện Đề án “Khai thác và chế biến hải sản gắn với các sản phẩm của làng nghề giai đoạn 2016 – 2020”.

Tin.00_11_07_02.Still037

Được triển khai từ năm 2016, Đề án khai thác và chế biến hải sản gắn với các sản phẩm của làng nghề giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã đạt được những kết quả nhất định, đó là: Đã tạo ra những sản phẩm đặt trưng phục vụ phát triển du lịch; Xây dựng được 4 nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm các làng nghề, như: Làng nghề nước mắm Hải Giang I, làng nghề chế biến và bảo quản hải sản khối 6 – P. Nghi Tân, Làng nghề chế biến hải sản khối 7 – P.Nghi Thủy, Hội sản xuất và kinh doanh cá thu nướng Cửa Lò. Bên cạnh đó, thị xã đã làm tốt công tác tiếp xúc thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; Chú trọng công tác quản lý và bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm…

Tin.00_12_39_01.Still038

Tin.00_13_01_24.Still039

Tin.00_13_22_00.Still040

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đề án, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự cố biển, thiếu nguồn vốn sản xuất, thiếu mặt bằng kinh doanh… Đây cũng là những vấn đề được hội nghị đưa ra thảo luận, bàn bạc và tìm ra các giải pháp thiết thực phù hợp với địa phương. Trong thời gian tới, Cửa Lò sẽ tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Công tác quy hoạch, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ KHKT vào quá trình phát triển kinh tế thủy sản và tiếp tục bổ sụng cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển.

Tin.00_13_35_15.Still041

Tin.00_14_04_23.Still042

Trước đó, hội nghị đã tổ chức Hội thảo “Góp ý về tem nhãn, bao bì cho sản phẩm làng nghề khối 7 – phường Nghi Thủy”./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh