Công tác bồi thường GPMB các dự án trọng điểm

Đăng ngày 03/06/2021

Trên địa bàn thị xã đang tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với các công trình dự án trọng điểm gồm Đường ven biển, Đường dọc số II đoạn qua phường Thu Thủy, đường ngang số 4 phường Thu Thủy, đường ngang số 10 phường Nghi Hương.

Tính đến tháng 5/2021 công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB các dự án công trình cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Đối với dự án Đường ven biển được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4429/QĐ.UBND ngày 29/10/2019 với chiều dài 7,442 km qua H.Nghi Lộc (1,09km) và TX. Cửa Lò (6,352km). Tổng mức đầu tư dự án 521 tỷ đồng, trong đó: Nguồn ngân sách Trung ương: 260,156 tỷ đồng; Nguồn ngân sách địa phương: 260,844 tỷ đồng. Đoạn qua địa bàn thị xã Cửa Lò dài 6,352 km (Nghi Thu 1,267 km; Nghi Hương 3,232 km; Nghi Hòa 1,310 km; Nghi Hải 0,543 km). Trên toàn tuyến ảnh hưởng 1.3760 thửa đất sản xuất nông nghiệp của 626 hộ với chiều dài 4,90 km đã hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB và bàn giao cho Sở GTVT thực hiện thi công trong năm 2020. Riêng phần đất ở đất vườn ảnh hưởng 72 thửa của 72 hộ (Nghi Thu 04 thửa; Nghi Hương 09 thửa; Nghi Hòa 35 thửa và Nghi Hải 24 thửa) đã hoàn thành phê duyệt phương án đất đai, tài sản. Đã có 66/72 hộ chấp hành nhận tiền bồi thường hỗ trợ phần tài sản trên đất, đối với các hộ còn lại UBND  đang tiếp tục vận động các hộ ảnh hưởng nhận tiền đồng thời tiếp tục làm việc với với các hộ ảnh hưởng để giải quyết các vướng mắc liên quan như giá đất, đối tượng tái định cư, xác định loại đất… tiếp tục gấp rút hoàn thành việc di dời các công trình công cộng bị ảnh hưởng như đường ống cấp nước, hệ thống điện, hệ thống viễn thông, đường ống dẫn dầu, xây dựng khu tái định cư.

Dự kiến hoàn thành việc di dời các hộ về khu tái định cư và bàn giao mặt bằng toàn tuyến trong quý II/2021

Dự án đường dọc số II phường Thu Thủy đối với đoạn từ Đường ngang số 4 đến Đường ngang số 5, dự án có chiều dài 350m với 14 hộ ảnh hưởng. Đến nay, đã hoàn thành việc tổ chức bốc thăm bố trí tái định cho các hộ tại khu quy hoạch chia lô đất ở khối Đông Khánh (vị trí 3), phường Nghi Thu ngày 02/2/2021. Hiện, đang hoàn thiện hô sơ phê duyệt phương án tài chính, giao đất, cấp GCN QSD đất cho các hộ làm nhà ở..

Đối với đoạn phía từ đường Nguyễn Xí đến nhà thờ Mai Lĩnh, dự án có chiều dài 130m, với 20 hộ ảnh hưởng và nhu cầu bố trí 13 lô đất tái định cư, hiện tại đã tiến hành kiểm kê, lập khối lượng bồi thường, hỗ trợ (Kinh phí bồi thường, hỗ trợ sau khi  khấu trừ tiền sử dụng đất tái định cư là 9,8 tỷ đồng.

Các phòng chuyên môn của Thị xã đang thẩm định phương án bồi thường tài sản, dự kiến thời gian tổ chức bốc thăm bố trí tái định cho các hộ trước ngày 15/6/2021 đồng thời phê duyệt phương án tài chính, giao đất, cấp GCNQSD đất cho các hộ làm nhà ở tại khu tái định cư các dự án trọng điểm Thị xã thuộc phường Nghi Thu.

Đối với Đường ngang số 4 phường Thu Thủy, dự án có chiều dài còn lại là 230m, với 30 hộ ảnh hưởng và nhu cầu bố trí 24 lô đất tái định cư, hiện tại đã phê duyệt quỹ đất tái định cư tại Khu QH chia lô đất ở khối Đông Khánh; KQH tái định cư bổ sung mương III, đã tiến hành kiểm kê tài sản và lên phương án bồi thường, hỗ trợ (Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 16,6 tỷ)

Đã tổ chức bốc thăm tái định cư cho 05 hộ với 08 lô tái định cư và đang tiến hành các thủ tục giao đất, cấp GCN QSD đất cho các hộ.

Đang hoàn tất hồ sơ liên quan để tiếp tục tổ chức bốc thăm bố trí tái định cư cho các hộ còn lại trong tháng 6/2021

Đối với Đường ngang số 10 phường Nghi Hương, dự án có chiều dài đoạn còn lại là 285m, công tác BT, GPMB đến nay đã cơ bản hoàn thành, song song với việc xử lý một số vướng mắc còn lại thì Thị xã đang tiến hành san ủi mặt bằng để thông tuyến từ đường Mai Thúc Loan đến đường Bình Minh, đồng thời giao Ban quản lý các dự án đầu tư Thị xã có kế hoạch triển khai thi công sau khi đảm bảo được nguồn kinh phí.

Võ Văn Hùng – PCT UBND thị xã