Công điện về phòng chống bão số 9 của UBND Thị xã Cửa lò.

Đăng ngày 27/10/2020