Công điện của UBND thị xã Cửa lò về việc khẩn trương ứng phó với bão số 13.

Đăng ngày 12/11/2020