Công an Thị xã Cửa Lò thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện bị tạm giữ quá thời hạn

Đăng ngày 22/11/2021

DANH SÁCH TRÍCH NGANG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ DO VI PHẠM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

TT

Biển số

Nhãn hiệu

Màu sơn

Số máy

Số khung

1

37D1-679.55

HONDA

Trắng đen

HC12E5625303

RLHHC1217DY625203

2

37N2-0660

YAMAHA

Đen

5C61036395

6107Y036395

3

37L8-5154

HONDA

Xanh đen

HC09E-60 61105

RLHHC09076Y061093

4

14B1-426.98

YAMAHA

Đỏ đen

5C6H251026

RLCS5C6H0GY251018

5

37F4-8275

HONDA

Xanh

NF100ME8003239

MF100M8003239

6

37L2-2664

LISOHAKA

Đỏ đen

VO7S1P50FMH-00029884

PCH022LK029884

7

37F7-7229

HONGDA

Nâu đen

HD1P50FMG-3Y0003264

Hoen rỉ hoàn toàn

8

37G1-019.68

YAMAHA

Trắng

5P11-448196

RLCN5P110BY448196

9

37X1-0979

SUFAT

Đỏ

VPDOR152FMH00047299

VPDBCH013PD-047299

10

37N1-1229

YAMAHA

Nouvo

2B52-119872

RLCN2B5206Y119872

11

37N7-3187

HONDA

Đỏ đen

HC12E2097597

RLHHC12358Y366279

12

37K4-2863

LIFAN

Nâu

150GMG-3*20283892*

Không có số khung

13

37M1-7346

SYM

Đen xám

VMVT3B-D022776

RLGKA12DAD022776

14

37N7-3513

ATTILA

Đen

VMVT8BD006382

RLGH125KD8D006382

15

37H6-5924

HONDA

Xanh

LC152FMH02047963

KWCH2UMAXW00556

16

37K2-8607

HONDA

Nâu

LC150FMG20002094

VTMPCG0012T002118

17

37L3-8892

HONDA

Đỏ

VVNZ3152FMH005612

Hoen rỉ

18

37K1-868.85

HONDA

Trắng

VPJL1P50FMG509732

RPJWCG1PJ5A509732

19

37H8-7945

SYM

Xanh

FT909311

VDNFXM08B4V909311

20

37L1-149.88

YAMAHA

Đỏ đen

1S9A-032798

RLCE1S9A0CY032789

21

37K7-7270

SUNFAT

Xanh

1P53FMH020402

VPJPCH042PJ022402

22

37H7-7526

PUSAN

Xanh

CR110FMH155286

VCRPCH0031R-155286

23

37H5-7826

LONGCIN

Xanh

1P52FMH-00033268

LF3D20078124

24

37B2-799.63

VIRGIN

Đỏ

VDGZS152FMHVR00000228

RNDWCH0ND61H00338

25

37B2-850.61

HONDA

Trắng

JA39E0348857

RLHJA3909HY348818

26

37F7-2145

JUNIKI

Xanh đen

MJU152FMHA001226

ZF9911A-00615