Công an Cửa Lò với nỗ lực trong phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết

Đăng ngày 28/01/2022

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ và khó dự báo; đặc biệt là sự ảnh hưởng hết sức nặng nề của đại dịch Covid-19 trên mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh; điều đó đặt ra nhiều khó khăn, thách thức rất lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an thị xã đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, nhiệm vụ công tác đề ra để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từng nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trước những yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong năm qua, Công an thị xã  đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo ANTT và đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng chiến đấu và trưởng thành theo thời gian, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điều đó có được là nhờ tinh thần quyết tâm tạo bước đột phá, đổi mới, sáng tạo, có điểm nhấn trong công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch Covid-19. Công an thị xã đã linh hoạt lồng ghép, đan xen, phối kết hợp tất cả các nội dung công tác Công an ở hai thời điểm “không dịch và có dịch” để vừa thực hiện tốt công tác chuyên môn, vừa phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Công an với nhân dân với phương châm “gần dân hơn nữa, tận tụy hơn nữa và uy tín hơn nữa”, thực sự là chỗ dựa vững chắc trong công tác đảm bảo ANTT, tạo lòng tin, sự yên tâm, hài lòng trong cấp ủy, chính quyền các cấp và đặc biệt là trong lòng nhân dân.

Bên cạnh việc chấp hành tốt các quy định, các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an thị xã  đã có những giải pháp, cách làm khả thi, hiệu quả, đóng vai trò quan trọng để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Nổi bật như sau:

Thứ nhất là: Sử dụng, khai thác hiệu quả các tính năng, công dụng của hệ thống camera giám sát an ninh trong phối hợp các tổ tuần tra, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo khép kín trên các tuyến đường nội thị. Việc áp dụng đồng bộ giữa tổ tuần tra vũ trang và hệ thống camera giám sát an ninh vừa đảm bảo hiệu quả, khả thi, dễ thực hiện, triển khai nhanh chóng, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm thì bộ phận theo dõi hệ thống camera ngay lập tức thông báo cho tổ tuần tra gần nhất kịp thời có mặt để xử lý. Hệ thống camera an ninh

Trước những yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong năm qua, Công an thị xã  đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo ANTT và đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng chiến đấu và trưởng thành theo thời gian, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điều đó có được là nhờ tinh thần quyết tâm tạo bước đột phá, đổi mới, sáng tạo, có điểm nhấn trong công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch Covid-19. Công an thị xã đã linh hoạt lồng ghép, đan xen, phối kết hợp tất cả các nội dung công tác Công an ở hai thời điểm “không dịch và có dịch” để vừa thực hiện tốt công tác chuyên môn, vừa phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Công an với nhân dân với phương châm “gần dân hơn nữa, tận tụy hơn nữa và uy tín hơn nữa”, thực sự là chỗ dựa vững chắc trong công tác đảm bảo ANTT, tạo lòng tin, sự yên tâm, hài lòng trong cấp ủy, chính quyền các cấp và đặc biệt là trong lòng nhân dân.

Bên cạnh việc chấp hành tốt các quy định, các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an thị xã  đã có những giải pháp, cách làm khả thi, hiệu quả, đóng vai trò quan trọng để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Nổi bật như sau:

Thứ nhất là: Sử dụng, khai thác hiệu quả các tính năng, công dụng của hệ thống camera giám sát an ninh trong phối hợp các tổ tuần tra, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo khép kín trên các tuyến đường nội thị. Việc áp dụng đồng bộ giữa tổ tuần tra vũ trang và hệ thống camera giám sát an ninh vừa đảm bảo hiệu quả, khả thi, dễ thực hiện, triển khai nhanh chóng, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm thì bộ phận theo dõi hệ thống camera ngay lập tức thông báo cho tổ tuần tra gần nhất kịp thời có mặt để xử lý. Hệ thống camera an ninh trên địa bàn thị xã  đã được lắp đặt, đưa vào sử dụng từ năm 2019 và từng bước được nâng cấp, mở rộng hệ thống đến từng các nút thắt giao thông, các tuyến đường liên khối, liên phường, các điểm tập trung đông người, các điểm nhức nhối về tội phạm và tệ nạn xã hội,… Nhờ đó, trong năm 2021, Công an thị xã  đã phát hiện, lập biên bản xử lý trên 450 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, xử phạt số tiền gần 400 triệu đồng.

Thứ hai là: Nghiên cứu, xây dựng và phát động thành công phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” thời chống dịch Covid-19 trong toàn thể CBCS Công an thị xã . Trong đó: Nội dung “Ba sẵn sàng” của Công an thị xã  bao gồm: Sẵn sàng mọi nhân lực, vật lực để chiến đấu chống lại dịch bệnh Covid-19; Sẵn sàng tham gia các Tổ điều tra truy vết, Tổ tuần tra xử lý vi phạm; Tổ công tác trực chốt kiểm dịch; Tổ đảm bảo ANTT tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến để phòng, chống dịch Covid-19; Sẵn sàng đi thực hiện nhiệm vụ mọi lúc, mọi nơi không kể ngày đêm, không kể ngày nghỉ, ngày lễ và trong mọi điều kiện, hoàn cảnh để phòng, chống dịch Covid-19. “Năm xung phong” của Công an thị xã  bao gồm: Xung phong chuẩn bị, hỗ trợ hậu cần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch; Xung phong tham gia các tổ công tác phòng, chống dịch; Xung phong nhận thêm việc, làm thêm giờ để vừa chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; Xung phong hỗ trợ thời gian, hỗ trợ công việc và các điều kiện khác để lực lượng tuyến đầu yên tâm chống dịch; Xung phong tư duy sáng tạo và hiện thực hóa, cụ thể hóa các ý tưởng, cách làm hay trong phòng, chống dịch”. Việc xây dựng và phát động phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” của Công an thị xã  đã góp phần nhắc nhớ, động viên, khuyến khích toàn thể CBCS Công an thị xã  không ngừng rèn luyện, cố gắng để gánh vác sứ mệnh vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn trong thời gian qua.

Thứ ba là: Đảm bảo ANTT tại các cơ sở lưu trú được sử dụng làm khu cách ly, cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn. Với địa bàn đặc thù hơn so với các địa phương khác trong tỉnh, đó là việc có hơn 300 cơ sở lưu trú để phục vụ mùa du lịch hàng năm thì trong thời gian dịch bệnh kéo dài, rất nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã  được sử dụng để làm cơ sở cách ly y tế tập trung đối với các công dân trở về từ vùng dịch, các trường hợp F1 trên bàn; xây dựng bệnh viện dã chiến làm cơ sở điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong và ngoài địa bàn… Do đó, áp lực về nhiệm vụ, nhân lực, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật, hậu cần để thực hiện tròn vai “nhiệm vụ kép”: vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo ANTT là rất lớn đối với các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói chung và Công an thị xã  nói riêng. Cùng một thời điểm, CBCS Công an thị xã  phải căng mình trên nhiều mặt trận công tác. Nhiều thời điểm, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và duy nhất mà Công an thị xã  xác định là phòng, chống dịch Covid-19 trong nội bộ và ngoài xã hội. Mỗi CBCS Công an thị xã  phải tăng cường độ, hiệu suất làm việc gấp đôi, gấp ba lần so với thường lệ mới có thể đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, tình hình ANTT tại các cơ sở cách ly, cơ sở điều trị trên địa bàn  cơ bản ổn định, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, mất ANTT, không để người trong khu cách ly, cơ sở điều trị trốn ra ngoài. Sau khi kết thúc thời gian cách ly, việc bàn giao công dân trở về địa phương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời thông báo cho Công an các đơn vị, địa phương nắm và quản lý theo quy định.

Thứ tư là: Xác định công tác điều tra, truy vết là yếu tố quyết định hàng đầu trong khoanh vùng, dập dịch. Đó là một quá trình vất vả, không ngưng nghỉ, chạy đua với thời gian. Do đó, Công an thị xã  luôn xác định nếu công tác này chậm trễ một chút thì khó khăn sẽ nhân đôi, nhân ba, mạng lưới ca bệnh sẽ tiếp tục lan rộng từng phút, từng giây. Do đó, Lãnh đạo Công an thị xã  luôn nhắc nhở, động viên cán bộ làm công tác điều tra, truy vết phải vừa là “cán bộ điều tra”, vừa là “nhà tâm lý” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy thông tin từ các ca bệnh và các trường hợp thuộc diện F1, F2. Cũng thông qua công tác điều tra, truy vết, Công an thị xã  đã kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp nhận định về các nguồn có khả năng lây nhiễm bệnh trên địa bàn, các ổ dịch phát sinh, thời điểm phát sinh để Ban Chỉ đạo có định hướng trong việc khoanh vùng, dập dịch.

 Thứ năm là: Phát huy tối đa hiệu quả từ công tác thông tin, tuyên truyền. Nhờ đó đã phối hợp thông tin, tuyên truyền kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để các cơ quan chức năng và người dân nắm được và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông tin liên quan đến các địa điểm, các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân… Các nội dung tuyên truyền tập trung nhiều về hiệu quả về công tác phòng, chống dịch bệnh, có phân tích, so sánh, đánh giá khách quan, trung thực để nhân dân hiểu được, biết được tình hình, biện pháp, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh; truyền cảm hứng để nhân dân thêm phần tin tưởng, ủng hộ và tích cực hợp tác, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế; kinh tế – xã hội của đất nước, tỉnh Nghệ An và thị xã  ngày càng phát triển, cùng với đó cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, khó lường, tác động đến sự nghiệp đổi mới phát triển của đất nước ta. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương trong nước, trong tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, có dấu hiệu lây lan nhanh ra nhiều địa phương, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, nhiều ca nhiễm COVID-19 đã tổ chức truy vết nhưng chưa xác định chính xác nguồn lây nhiễm; tình trạng người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh trái phép vào trong nước nói chung và địa bàn Nghệ An nói riêng vẫn diễn ra, mang theo mầm bệnh, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn Nghệ An cũng như địa bàn thị xã  luôn hiện hữu.

Định hướng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo của thị xã  là phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực xây dựng đô thị du lịch biển  phát triển toàn diện, vững chắc, văn minh, hiện đại; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng – an ninh vững chắc; hệ thống chính trị vững mạnh. Do vậy, để đi đúng định hướng đã đề ra trong năm và trong nhiệm kỳ thì một trong những vấn đề phải quan tâm và đặt lên hàng đầu đó là chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, từ đó mới có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội cho tỉnh nhà nói chung và thị xã  nói riêng. Từ định hướng chung đó, Công an thị xã sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, từng bước chung tay, chung sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; xứng đáng là người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thượng tá Vi Văn Giang – Uỷ viên ban thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an Thị xã Cửa Lò