Clip: Cửa Lò tiếp nhận ủng hộ 4,5 tỷ phòng, chống Covid-19( phát sóng NTV ngày 12/10/2021)

Đăng ngày 13/10/2021