Clip: Phường Nghi Hoà khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết.

Đăng ngày 16/11/2021