Clip: Nghi Hương huy động hơn 200 người tham gia chiến dịch làm sạch biển.

Đăng ngày 14/06/2022