Clip: Hội cựu thanh niên xung phong Cửa Lò Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đăng ngày 25/05/2022