Clip: Du khách cùng trải nghiệm làm sạch biển Cửa Lò

Đăng ngày 15/06/2022