Clip: Đêm hội Hoa đăng 2023 sẽ tổ chức tại bờ sông Cấm – phường Nghi Tân – thị xã Cửa Lò: tối 22/7

Đăng ngày 19/07/2023