Clip Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V

Đăng ngày 14/08/2015