Clip Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ 5

Đăng ngày 14/08/2015