Clip: Cửa Lò tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.

Đăng ngày 25/05/2022