Clip: Cửa Lò tháo gỡ khó khăn cho ngư dân và các kho đông.

Đăng ngày 23/06/2022