Clip: Cửa Lò ra mắt mô hình “Đường cờ đại đoàn kết” khối 7 Nghi Tân

Đăng ngày 17/05/2022