Clip: Cửa Lò phát động Xuân trao yêu thương và triển khai công tác Đảng 2022.

Đăng ngày 05/01/2022