Clip: Cửa Lò khai mạc Đại hội TDTT thị xã lần thứ VII( phát sóng NTV- Nghệ An ngày mới, ngày 24/1/2022)

Đăng ngày 24/01/2022