Clip: Cửa Lò dự kiến trong tháng 11 sẽ hoàn thành tiêm chủng vắc xin Covid – 19 cho toàn dân trên 18 tuổi.

Đăng ngày 11/11/2021