Clip: Cửa Lò 98% dân số trên 18 tuổi đã tiêm Vaccine phòng Covid mũi 1.

Đăng ngày 14/12/2021