Clip: Bí thư Thị uỷ Cửa Lò thăm, chúc mừng các trường học.

Đăng ngày 19/11/2021