CLB Dân ca ví dặm thị xã gặp các hội viên hạt nhân và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Đăng ngày 14/11/2021

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan- Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Cửa Lò về việc xây dựng phong trào Văn hóa, văn nghệ trên địa bàn thị xã Cửa Lò ngày càng phát triển mạnh mẽ, chất lượng, đa sắc màu, đặc biệt là phát huy và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể nhân loại Dân ca ví giặm. Theo đó, sau khi có quyết định thành lập, sáng ngày 14/11, Trung tâm VHTT&TT đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức gặp mặt các hạt nhân của CLB Dân ca ví dặm trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Các ông: Võ Hồng Hải- Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông; Phùng Đức Nhân – Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thị xã; Ban Chủ nhiệm CLB Dân ca ví dặm thị xã; đông đảo các hội viên CLB tham dự.

CLB dân ca ví dặm thị xã Cửa Lò chịu sự quản lý nhà nước Phòng VHTT, chịu sự quản lý nghiệp vụ của Trung tâm VHTT&TT thị xã. Bên cạnh đó, Trung tâm VHTT&TT cũng có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Giáo dục đào thị xã chọn ra những giáo viên và một số hạt nhân có năng khiếu văn hóa, văn nghệ trên địa bàn để xây dựng, luyện tập các chương trình văn hóa, văn nghệ, Dân ca ví dặm chất lượng nhằm đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật quần chúng để từ đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp khi du khách về với du lịch Cửa Lò.
Dịp này, đại diện Ban chủ nhiệm CLB Dân ca ví dặm thị xã cũng đã thông qua các quyết định thành lập, quy chế hoạt động đến hội viên và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới./.
                      Phan Thành